Kasulik

Kasulik teave transpordi valdkonna kohta

Transpordi- ja logistika valdkonda reguleerivad paljud riiklikud seadused ja määrused, samuti rahvusvahelised määrused ja normid. On oluline teada ka infrastruktuuriga seotuid küsimusi, sest see aitab vältida ootamatuid olukordi.

Transpordi ja logistika valdkonnaga seotud peamised küsimused:

Transiidikoridor

Sadamad ja infrastruktuur
Raudtee-kaubaveod
Maanteetransport
Torustikud
Lennujaamad ja marsruudid

Piiri ületamine

Piirikontroll
Tollikontroll
Veterinaar- ja
fütosanitaarkontroll

Organisatsioonid

Ühingud
Riigiasutused
Rahvusvahelised
organisatsioonid

Liiklus

Suuremõõtmeliste ja raskekaalulise kauba veoluba Rahvusvahelised Kaubanduseeskirjad (Incoterms) 2020

Riiklikud pühad

Enamjaolt puhke- ja pidupäevad mõjutavad maanteetransporditeenuseid, kuna puhkepäevadel ja pühade ajal on seatud sõidupiirangud.

Leia rohkem

Incoterms

1. jaanuaril 2011.aasta jõustusid Rahvusvahelise Kaubanduskoja välja töötatud uued Incoterms 2010 eeskirjad, mille muudatuste vajaduse määras suuresti USA rahvusvaheline kaubanduspraktika ja asjaolu, et piirid, näiteks EL-i sisesele kaubandusele, on muutunud vähem oluliseks.

Leia rohkem

Autoveoseadus

Ekspediitorite ja veoste ekspedeerimisteenuste eeskirjad. Välja antud vastavalt 1. aprilli 1925.aasta seadusele „Valitsuse kabineti koosseis“ taastamise kohta“. Need eeskirjad määravad ekspediitori õigusliku seisundi, tema tegevuse liigid ja korra, mille kohaselt on ekspedeerimisteenust lubatud osutada.

Leia rohkem

CMR konventsioon

Veose saateleht (CMR) on kaubasaatja, vedaja ja kaubasaaja vaheline leping, mis sätestab kauba rahvusvahelise autoveo tüüptingimused, eriti seoses nõutavate dokumentide ja vedaja vastutusega autovedude ja rahvusvahelise kaubanduse hõlbustamise osas.

Leia rohkem

Konteineritüübid

Iga meie konteineritranspordi tüübi jaoks on saadaval erineva suurusega konteinerid, mida saab kasutada vastavalt kauba kogusele ja omadustele. Samuti on võimalik vedada kombineeritud konteinereid. Valige oma veose eripärale sobiv konteiner.

Leia rohkem

Haagiste ja poolhaagiste tüübid

Maanteetranspordi jaoks on saadaval mitmesuguseid haagiseid ja poolhaagiseid, mida saab kasutada vastavalt kauba kogusele ja omadustele. Võimalik on vedada ka kombineeritud veoseid. Valige oma veose eripärale sobiv transport.

Leia rohkem

Kaubaaluste suurused

Kaubaalused on taara, mida kasutatakse mitmesuguste koormate peale- ja mahalaadimiseks. Tänu kaubaaluste konstruktsioonile tagatakse toodete transpordi optimeerimine.

Kaubaalused on erinevad ja neid saab kasutada vastavalt kauba kogusele ja omadustele.

Leia rohkem

Kontaktid

Liitu

Jälgi Vervo Eesti OU suhtlusvõrgustikes, hoia end kursis uuemate uudistega ja võida auhindu.