Privaatsuspoliitika

Kui olete Vervo Eesti OÜ klient, siis usaldate Vervo Eesti OÜ'le enda või oma töötajate isikuandmeid ja annate meile õiguse neid töödelda vastavalt meie privaatsuspoliitikale (edaspidi tekstis - Poliitika).

Selles Poliitikas leiate kogu teabe selle kohta, milliseid isikuandmeid me kogume ja töötleme, mis eesmärkidel me neid kasutame, kui kaua me neid säilitame ja muud teavet Teie andmete töötlemise kohta. Lugege Poliitikat hoolikalt ja lisaküsimuste korral võtke meiega ühendust, kasutades selles Poliitikas toodud kontaktandmeid.

Juhime teie tähelepanu asjaolule, et Poliitikat võib muuta, täiendada, uuendada, selleks Vervo Eesti OÜ teavitab Teid Teie esitatud kontaktteavet kasutades.

Isikuandmed - igasugune teave, mida saab kasutada isiku tuvastamiseks, samuti igasugune teave juba tuvastatud isiku kohta.

  1. Milliseid Teie isikuandmeid me töötleme ja miks?

Vervo Eesti OÜ Logistika ja transporditeenused

Meie loodame, et meie kliendid, juriidilised isikud ja nende klientide töötajad meile isikuandmete esitamisel järgivad kehtivaid seadusi ja määrusi, mis reguleerivad isikuandmete töötlemist, sealhulgas kohustust teavitada oma töötajaid andmete edastamisest koostööpartneritele.

Kui soovite saada hinnapakkumist ja usaldate meile oma kontaktteave, täites mõne meie veebisaidil olevast kontaktvormist või võttes ühendust meie spetsialistiga telefoni teel või veebivestluses (nimi, ettevõte, e-posti aadress, telefoninumber, veosega seotud info jms), kasutame neid andmeid Teie nõusolekul Teiega ühenduse võtmiseks ja Teile hinnapakkumise tegemiseks ning, et vajadusel täpsustada veosega seotud teavet.

Andmetöötluse tähtaeg - kogu periood, mille jooksul Teile teenuseid osutatakse, ja pikem periood, mis võib olla vajalik meie huvide ja õiguste kaitsmiseks seoses meie vastu esitatud nõuete, pretensioonidega.

Kommertsteadaanded

Kui olete nõus Vervo Eesti OÜ uudiskirjaga, töötleme teie isikuandmeid (nimi, e-posti aadress, telefoninumber, aadress), edastades Teile sellist teavet Teie valitud viisil - e-posti, SMS-i või posti teel.

Andmetöötlemise õiguslik alus - nõusolek.

Andmetöötlemise tähtaeg - kogu Teie nõusoleku periood. Me võime pikemat aega säilitada teavet andmete töötlemise ja Teie nõusoleku tõendite kohta

Statistika, turu-uuringud ja klientide käitumise uuringud

  1. Millistest allikatest me Teie isikuandmeid kogume?

Teie isikuandmeid saame ainult Teilt. Andmeid olete esitanud meile otse.

  1. Millistel juhtudel ja kellele me avaldame Teie isikuandmeid?

Selleks, et pakkuda teenust, anname Teie isikuandmeid transporditeenuse pakkujatele, kindlustusteenuste esitajatele ja ka teistele teenuste pakkujatele, samuti eespool nimetatud teenuste osutamise vahendajatele, nagu kindlustusmaakleritele.

Võime teie andmeid edastada teistele andmesaajatele, kes aitavad meil Teile meie teenuseid pakkuda. Selliste isikute hulka võivad kuuluda andmebaasitarkvara pakkujad, andmebaaside haldusteenuste pakkujad, andmekeskuste hoolduse ja pilveteenuste pakkujad, otseturunduse pakkujad, turu-uuringute või äriuuringute teenuste pakkujad. Igal konkreetsel juhul anname vastutavatele töötlejatele ainult sellist andmemahtu, mis on vajalik konkreetse ülesande täitmiseks või konkreetsete teenuste osutamiseks. Meie kaasatud andmetöötlejad võivad töödelda Teie isikuandmeid ainult meie juhistele ja neid ei tohi muul eesmärgil kasutada ega teistele isikutele ilma meie nõusolekuta edastada. Lisaks on nende kohustus tagada Teie andmete kaitse vastavalt kehtivatele seadustele ja meiega sõlmitud kirjalikule lepingule, mis muu hulgas näeb ette Teie andmete tühistamatu kustutamise meie ülesande täitmise või koostöö lõpetamise korral.

Andmeid võib edastada ka pädevatele asutustele või õiguskaitseasutustele, näiteks politseile või järelevalveasutustele, kuid ainult vastusena nende nõudmistele ja ainult siis, kui seda nõuab kohaldatav seadus, seaduses sätestatud juhtudel ja korras.

  1. Millistel territooriumidel ja jurisdiktsioonides me Teie isikuandmeid töötleme?

Töötleme Teie isikuandmeid ainult Euroopa Liidu territooriumil ja Euroopa Majanduspiirkonna territooriumil. Andmeid väljaspool Euroopa Liidu territooriumi ja Euroopa Majanduspiirkonna territooriumi tohib edastada ainult vastavalt Andmekaitseseaduste ja -määruste nõuetele.

  1. Kui turvalised on Teie andmed?

Austame Teie privaatsust, seetõttu on Teie isikuandmete turvalisus meie peamine prioriteet. Kasutame sobivaid organisatsioonilisi ja tehnilisi vahendeid, et tagada Teie isikuandmete pidev turvalisus ja andmete töötlemise vastavus Andmekaitseseaduste ja meie sisemiste eeskirjade nõuetele, sealhulgas Vervo Transport Sp. z o.o. kohustub tagama klientide isikuandmete konfidentsiaalsuse.

Me järgime isikuandmete kaitse seaduste nõudeid ja igas andmetöötlusprotsessis hoolitseme, et koguda ainult sellist teavet, mis on vajalik käesolevas Poliitikas sätestatud eesmärkide saavutamiseks.

  1. Millised õigused annavad Teile andmekaitseseadused ja kuidas saate neid kasutada?

Andmekaitseseadused annavad Teile õigused, mida saate meiega ühenduse võtmisel vabalt kasutada. Me oleme pühendunud pakkuma Teile võimalust kasutada Teie õigusi.

Õigus saada teavet selle kohta, kas töötleme Teie isikuandmeid, ja kui töötleme, siis milliseid

Teil on õigus saada meilt kinnitust selle kohta, kas töötleme Teie isikuandmeid. Samuti õigus tutvuda Teie isikuandmetega, mida töötleme, teavet andmete töötlemise eesmärkide, töödeldavate andmete kategooriate, andmete saajate kategooriate, andmetöötluse perioodi, andmete kogumise allikatega. Suurema osa sellest teabest esitame Teile selles Poliitikas ja usume, et see on Teile kasulik.

Õigus taotleda isikuandmete parandamist

Kui Teie esitatud teave on muutunud või näete, et teave, mida me Teie kohta töötleme, on ebatäpne või vale, on Teil õigus nõuda selle teabe muutmist, täpsustamist või parandamist.

Õigus nõusolekust taganeda

Juhtudel, kui töötleme Teie andmeid Teie nõusoleku alusel, on Teil õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta ja Teie nõusolekul põhinev andmete töötlemine lõpetatakse. Võite igal ajal oma kommertsteadaannete vastuvõtmise nõusoleku tagasi võtta. Nende nõusolekute tühistamine ei piira Teie juurdepääsu Vervo Transport Sp. z o.o. teenustele.

Kui Teie nõusolek muutub kehtetuks või võetakse tagasi või tunnistatakse kehtetuks, kustutame Teie nõusoleku alusel töödeldud andmed, välja arvatud juhul, kui vaid nende töötlemiseks ei ole ka mõni teine põhjus käesolevas Poliitikas ette nähtud andmetöötluse eesmärkide saavutamiseks.

Igal juhul võime Teie antud nõusolekut ja selle tõendit pikemaks ajaks säilitada, kui see on vajalik oma õiguste kaitsmiseks seoses meie vastu esitatud nõuete, pretensioonidega.

Kaebuse esitamise õigus

Kui arvate, et töötleme Teie andmeid isikuandmete kaitse seadusi rikkudes, soovitame Teil meiega otse ühendust võtta. Usume, et suudame kõik Teie kahtlused hajutada, täita Teie taotlusi ja parandada kõik meie tehtud vead, kui sellised on olemas.

Kui Te pole meie pakutavate lahendustega rahul või kui tunnete, et me ei võta tarvitusele vajalikke meetmeid, on Teil õigus esitada kaebus järelevalveasutusele.

Andmete kustutamise taotlemise õigus (õigus olla unustatud)

Kui isikuandmete töötlemist reguleerivas seaduses on täpsustatud sobivad asjaolud, näiteks kui isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult, andmete töötlemise õiguslik alus kaob, on Teil õigus paluda meil Teie isikuandmeid kustutada.

Juhul, kui töödeldud isikuandmeid kasutatakse muudel selles Poliitikas nimetatud eesmärkidel, näiteks, nõude korral tõendite olemasolu tagamiseks, võime neid andmeid säilitada ka muude eesmärkide saavutamiseks.

Õigus nõuda andmetöötluspiiranguid

Kui andmetöötlusseadustes on täpsustatud vastavad asjaolud, näiteks, kui isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult, vaidlustate andmete õigsuse, vaidlustate andmete täpsust, esitate pretensioone andmetöötlemise vastu meie õigustatud huvides, on Teil õigus oma andmete töötlemist piirata. Pange aga tähele, et andmetöötluspiirangute tõttu ja sellisele piirangute tähtaja jooksul ei pruugi meil olla võimalik Teile tagada Vervo Transport Sp. z o.o. pakutavad teenused.

Õigus andmete teisaldatavusele

Teil on õigus nõuda selliste andmete ülekandmist, milliseid olete meile edastanud elektroonilisel kujul. Kui oleme saanud Teie andmete teisaldamise taotluse, tagame Teie õigused, edastades andmed üldkasutatavas ja arvutil loetavas vormingus või saates Teie taotletud andmed elektrooniliselt Teie valitud adressaadile, vastavalt Teie päringus täpsustatud teabele.

  1. Kuidas saate meiega ühendust võtta?

Isikuandmete haldur Vervo Transport Sp. z o.o., registrinumber 0000688623, aadress: ul. Aleja Jana Pawła Ii 27/---
00-867 Warszawa
Mazowieckie

Kõikide isikuandmete töötlemise kohta saate meiega ühendust võtta järgmistel viisidel:

Kirjutades e-posti aadressile: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.,

Helistades meie infotelefonile: +371 67674570

  1. Küpsised

Me kasutame küpsiseid, mis on väikesed andmefailid, mis saadetakse Teie arvutisse või muusse seadmesse, näiteks mobiiltelefoni, kui külastate meie veebisaiti ja neid hoitakse veebibrauseris, mida kasutate andmete salvestamiseks, et saaksime Teid ära tunda Vervo kliendina ajal, mil külastate, eriti, korduvalt, meie veebisaiti. Küpsiste kasutamise kaudu saadud teave võimaldab Teil hõlpsamalt meie veebisaiti sirvida, pakkuda Teile atraktiivseid pakkumisi ja saada rohkem teada meie veebisaidi kasutajate käitumisest, analüüsida suundumusi ning täiustada nii veebisaiti, Teie teenindamist, kui ka Vervo Transport Sp. z o.o osutatavaid teenuseid.

Meie veebisait kasutab ka kolmandate osapoolte küpsiseid. Neid kasutatakse iga külastaja sirvimisajaloo koostamiseks, eesmärgiga just Teile mõeldud reklaami kuvamiseks ja meie veebisaidi külastamisel parimate kogemuste pakkumiseks. Kui Teie brauser lubab salvestada kolmanda osapoolte küpsiseid, saab meie valitud partner Teie brauserisse salvestada oma küpsised.

Lisateavet küpsiste, nende kasutamise ja loobumise kohta leiate jaotisest Küpsiste poliitika.

 

 

 

 

 

 

Related Articles

Küpsiste kasutamine

Kontaktid

Liitu

Jälgi Vervo Eesti OU suhtlusvõrgustikes, hoia end kursis uuemate uudistega ja võida auhindu.