Tööstuse uudised

Olulised muudatused mobiilsuspaketi reeglites

Olulised muudatused mobiilsuspaketi reeglites

21. veebruaril 2022 jõustusid mobiilsuspaketi uued reeglid, mis kehtivad kõigis Euroopa Liidu riikides. Uus mobiilsuspakett näeb ette, et alates 21. veebruarist täiendatakse rahvusvahelises logistika- ja transpordisektoris tegutsevate vedajate tingimusi ning laiendatakse rikkumiste ulatust. Sealhulgas tugevdatakse koostööd kontrollivate asutuste vahel ning kehtestatakse täiendavad piirangud kabotaažile, mille eest vedajaid karistatakse.

Üheks peamiseks muudatuseks on see, et vedaja peab tagama, et ettevõtte halduses olevad sõidukid, mida kasutatakse rahvusvahelistel vedudel, jõuaksid iga 8 nädala tagant tagasi ettevõtte registreerimisriiki. Paljud transpordiettevõtted ei soovi seda muudatust teha, sest nad ei suuda täita seatud eesmärke Euroopa rohelise kursi saavutamiseks.

Samuti peab edaspidi vedaja tagama, et äritegevuse alusdokumendid (sh elektroonilises vormingus dokumentide originaalid) oleksid kontrolliasutustele kättesaadavad ettevõtte ruumides.

Euroopa Liidu mobiilsuspaketi määrusega kestestati alates 21.veebruarist 2022.a. täiendavad piirangud ka kabotaažvedudele. 

Edaspid ei tohi vedajad teha sama sõidukiga kabotaažvedusid samas liikmesriigis nelja päeva jooksul pärast nende poolt teostatud kabotaažveo lõppu selles liikmesriigis. Kabotaažipiirangute mittejärgimine ning rikkumine võib vedajat viia tegevusloa tühistamiseni.

Liikuvuspakett näeb ette, et alates 21. veebruarist parandatakse liikmesriikide pädevate asutuste koostöö tingimusi juhuks, kui asutamisriigis on vaja täiendavaid kontrolle. Koostöö edendamiseks kasutatakse ka rahvusvahelisi infosüsteeme: Euroopa maanteetranspordiettevõtete register (ERRU) ja siseturu infosüsteem (IMI).

Related Articles

Vervo Eesti OÜ meeskond koosneb kogenud ja professionaalsetest spetsialistidest, kes saavad teid aidata parima lahenduse valimisel, ekspedeerimise ja muude logistikateenustega seotud probleemide lahendamisel.

Kontaktid

Liitu

Jälgi Vervo Eesti OU suhtlusvõrgustikes, hoia end kursis uuemate uudistega ja võida auhindu.