Tööstuse uudised

TÄHELEPANU! Probleemid Venemaa kaubavedudega 

TÄHELEPANU! Probleemid Venemaa kaubavedudega 

10. oktoobril, jõustus Venemaa valitsuse määrus nr 1728 30.septembrist 2022, millega keelatakse teatud välisriikide vedajatele kuuluvate ja välisriikides registreeritud kaubaveokitega vedude teostamine Venemaa territooriumil.

Määrus näeb ette, et Venemaalt võib välja sõita 200 l kütusega sõiduki paakides.

Täna sattusid mitmed vedajad olukorda, kus veokil oli Venemaale sissesõidul paakides suurem kogus kütust (üle 200 l), kuid Venemaa tolliametnikud ei võimalda deklareerida paakides olevat suuremast kütusekogust. Deklaratsioone vedajale ei anta.

Trahv on 300000 rubla ettevõttele ja 50000 rubla juhile (informatsioon vedajalt).

Määrus ei luba Venemaalt välja sõita suurema kogusega, kui 200 liitrit sõiduki paakides. Üleliigset kogust ei saa deklareerida.
Tekkinud on olukord, kus osad vedajad olid sunnitud liigsest kütuse kogusest vabanema.

Allikas: https://www.eraa.ee/teatmikud/venemaa-tahelepanu-probleemid-soiduki-paakides-oleva-kutuse-sisse-ja-valjaveol/id/654

Artikkel on uuesti avaldatud Vervo Eesti OÜ kodulehel. 

Vervo Eesti OÜ on transpordiettevõte, mille põhitegevuseks on rahvusvahelised ja kohalikud kaubaveod, transporditeenused ja muud logistilised lahendused: maantee- (maismaa)kaubavedu (täiskoormad, kombineeritud kaubavedu), õhu- (lennu)kaubavedu, raudteekaubavedu, mere- (laevad) vedu, tollivahendusteenused, mittegabariitsete ja raskete veoste vedu, laoteenused, ohtlike (ADR) veoste vedu, veosekindlustus, isiklike asjade vedu.

Related Articles

Vervo Eesti OÜ meeskond koosneb kogenud ja professionaalsetest spetsialistidest, kes saavad teid aidata parima lahenduse valimisel, ekspedeerimise ja muude logistikateenustega seotud probleemide lahendamisel.

Kontaktid

Liitu

Jälgi Vervo Eesti OU suhtlusvõrgustikes, hoia end kursis uuemate uudistega ja võida auhindu.