Polityka prywatności

Jako nasz klient, powierzasz Vervo Polska swoje dane osobowe lub dane osobowe swoich pracowników i upoważniasz nas do przetwarzania ich zgodnie z naszą Polityką Prywatności.


W niniejszej Polityce znajdziesz wszystkie informacje dotyczące rodzajów danych osobowych, które gromadzimy i przetwarzamy oraz celów ich przetwarzania, czasu przechowywania i innych informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką, a w przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w niniejszej Polityce.


Należy pamiętać, że Polityka może być zmieniana, uzupełniana, aktualizowana z zastrzeżeniem zawiadomienia przesłanego przez Vervo Polska na podane przez Ciebie dane kontaktowe.

1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Vervo Polska Spółka z o.o. (dalej: Vervo Polska), NIP: 5252892911, REGON: 52105541400000, z siedzibą pod adresem: ul. Przasnyska 4a/95, 01-756 Warszawa, Polska.
Można się z nami skontaktować w następujący sposób:
• listownie na adres: ul. Przasnyska 4a/95, 01-756 Warszawa;
• przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• telefonicznie: +48 22 668 2626

Spółka sprawuje kontrolę nad procesami przetwarzania danych osobowych, identyfikuje ryzyka przetwarzania danych osobowych i adekwatnie do nich wyznacza standardy bezpieczeństwa, zapewniające odpowiednią ochronę dla wszystkich danych osobowych przetwarzanych w Vervo Polska. W szczególności spółka jest odpowiedzialna za wykonanie wobec Państwa obowiązku informacyjnego oraz za umożliwienie Państwu wykonywania przysługujących Panu/Pani praw opisanych poniżej. 

Realizując obowiązek określony w art. 26 RODO informujemy, że Administrator samodzielnie realizuje ciążące na nim obowiązki w odniesieniu do wykonywania przez osobę, której dane dotyczą, przysługujących jej praw oraz ich obowiązków w odniesieniu do podawania informacji, o których mowa w art. 13 i 14 RODO.

Ponadto Administrator ma prawnie uzasadniony interes w przesyłaniu danych osobowych do wewnętrznych celów administracyjnych, co dotyczy też przetwarzania danych osobowych klientów oraz pracowników.

2. Dane osobowe będziemy przetwarzać w celu:
• przygotowania ofert dotyczących produktów i usług Vervo Polska, w szczególności składanych zapytań, a także wyceny transportu;
• marketingu, polegającego na przesyłaniu ofert i produktów lub usług Vervo Polska;
• prowadzenia statystyk, badań rynku i zachowań naszych klientów
• dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z obowiązków
umownych lub ustawowych.

3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych będzie:
• podjęcie działań związanych z zawarciem umowy (przygotowanie ofert dotyczących
produktów i usług Vervo Polska) – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
• realizacji zawartej przez Państwo umowy z Vervo Polska – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, 
• nasz prawnie uzasadniony interes realizowany przez Vervo Polska  – w przypadku odpowiedzi na zapytanie klienta korporacyjnego – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, 
• nasz prawnie uzasadniony interes realizowany przez Vervo Polska – w zakresie dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, 
• Państwa dobrowolna zgoda na przesyłanie ofert i usług Vervo Polska (marketing) – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Vervo Polska. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane: 
• podmiotom przetwarzającym (są to podmioty działające na nasze zlecenie); 
• organom lub podmiotom publicznym, uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną. 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dane poza terytorium Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą być przekazywane wyłącznie zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi dotyczącymi ochrony danych.


5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres, który obliczany jest w oparciu o następujące kryteria: 
• czas obowiązywania umowy, 
• przepis prawa, który obliguje Vervo Polska do przetwarzania danych przez określony czas, • okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów, 
• w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody – do momentu jej wycofania.


6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Mogą Państwo złożyć do Vervo Polska wniosek dotyczący danych osobowych o: 
• sprostowanie / poprawienie danych osobowych (art. 16 RODO); 
• usunięcie danych (art. 17 RODO) – chyba, że przepisy prawa nakazują przechowywanie danych; 
• ograniczenie przetwarzania danych osobowych, tj. wstrzymanie operacji na danych osobowych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku (art. 18 RODO); 
• dostęp do danych osobowych (o informację o przetwarzanych przez Vervo Polska danych oraz o kopię danych – art. 15 RODO); 
• przeniesienie danych do innego administratora danych osobowych (art. 20 RODO). 

Aby skorzystać z powyższych praw mogą Państwo skontaktować się bezpośrednio z nami poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli nie są zadowoleni z oferowanych przez nas rozwiązań lub, Państwa zdaniem, nie podejmujemy niezbędnych działań.

8. Podanie przez Państwo danych w naszych formularzach jest dobrowolne, ale odmowa podania danych będzie wiązała się z brakiem możliwości przedstawienia oferty. 

9. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Vervo Polska, w tym profilowaniu.

10. Używamy plików cookie, są one małymi plikami informacyjnymi, które są wysyłane do Państwa komputera lub innego urządzenia, takiego jak telefon komórkowy, kiedy odwiedzacie naszą stronę i są przechowywane w Państwa przeglądarce internetowej w celu zapisania danych, które umożliwią zidentyfikowanie użytkownika jako klienta Vervo Polska, w szczególności podczas ponownej wizyty na naszej stronie internetowej. Informacje uzyskane za pomocą plików cookies pozwalają na wygodniejsze przeglądanie naszej strony internetowej, przedstawianie atrakcyjniejszych ofert oraz poznawanie zachowań użytkowników, analizowanie trendów i ulepszanie zarówno strony internetowej, jak i usług świadczonych dla Państwa przez Vervo Polska.
Nasza strona internetowa korzysta również z plików cookie stron trzecich. Służą one do tworzenia historii przeglądania dla każdego odwiedzającego, aby pokazać Państwu najbardziej odpowiednią reklamę i zapewnić Państwu jak najlepsze wrażenia podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Jeśli Państwa przeglądarka zezwala na przechowywanie plików cookie stron trzecich, wybrany przez nas partner będzie mógł zapisywać swoje pliki cookie w Państwa przeglądarce.
Dowiedz się więcej o plikach cookie, jak ich używać i jak z nich zrezygnować w Polityce Cookies.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Państwo,
w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”), VERVO POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kazimierza Brodzińskiego 27 (01-557 Warszawa) w oparciu o art.13 ust.1 i 2 RODO informuje, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest VERVO POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kazimierza Brodzińskiego 27 (01-557 Warszawa)  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000948308 posiadająca numer REGON 52105541400000 oraz NIP 5252892911 (dalej również: „Administrator”).1


2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
1) odpowiedzi na Państwa zapytania ofertowe, zawierania i realizacji umów oraz realizacji zamówień zawartych z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2) realizacji przez Administratora marketingu bezpośredniego, w tym w postaci przesyłania informacji o ofertach Administratora i utrzymywania bieżącego kontaktu oraz dobrych relacji biznesowych, pogłębiania relacji biznesowych oraz umożliwienia efektywnego rozwoju działalności, w szczególności w celu oferowania Państwu przez Administratora produktów i usług bezpośrednio, w tym dobierania ich pod kątem Państwa potrzeb, oraz badania Państwa satysfakcji będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora oraz na podstawie odrębnych zgód udzielonych przez Państwa (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO);
3) tworzenia przez Administratora zestawień, analiz i statystyk na wewnętrzne potrzeby, w tym na potrzeby obsługi umów i zamówień w czasie trwania umowy, a po ich zakończeniu przez czas przedawnienia roszczeń, w tym na podstawie odrębnych zgód udzielonych przez Państwa (art. 6 ust. 1 a i b RODO);
4) ustalenia i dochodzenia roszczeń Administratora oraz obrony przez roszczeniami przez okres ich przedawnienia (art. 6 ust. 1 f RODO);
5) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie przepisów prawa, w tym przepisów prawa podatkowego, z zakresu rachunkowości, archiwizacji dokumentacji (m.in. wystawianie faktur VAT, innych dokumentów księgowych) (art. 6 ust. 1 c RODO); 
6) weryfikacji wiarygodności płatniczej przy zawarciu umowy lub jej zmianie (art. 6 ust. 1 b i f RODO);w celu prowadzenia strony internetowej oraz fanpage na portalu Facebook Administratora, w szczególności bieżącego informowania o działalności Administratora oraz wydarzeniach, w których wspólnie braliśmy udział (art. 6 ust. 1 lit a) RODO) oraz rozwoju działalności Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), jeżeli uprzednio wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie w tym celu.
7) badania poziomu satysfakcji Klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i ustalania jakości obsługi, a także poziomu zadowolenia klientów ze świadczonych przez nas produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
8) przetwarzamy również informacje kontaktowe o nadawcach i adresatach korespondencji e- mailowej, zawarte w treści tej korespondencji, w celu: 1) umożliwienia kontaktu e-mailowego z administratorem oraz podejmowania kontaktu z adresatami; 2) dokumentowania ustaleń z klientami, kontrahentami, innymi osobami; 3) przyjmowania pism, zgłoszeń i wniosków w formie elektronicznej, np. skarg, reklamacji, innych wniosków; podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w korespondencji e-mailowej jest: 1) prawnie uzasadniony interes administratora danych oraz nadawców wiadomości elektronicznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – wobec korespondencji incydentalnej, polegający na umożliwieniu kontaktu elektronicznego z administratorem; 2) niezbędność do realizacji umowy zawartej z naszymi klientami lub kontrahentami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w zakresie korespondencji prowadzonej w celu realizacji umowy; 3) dobrowolnie wyrażona zgoda – jeżeli w przysłanej korespondencji zostaną zawarte dane szczególnych kategorii. Jeżeli nadawca nie zawarł zgody w swojej korespondencji, poprosimy o jej odrębne udzielenie, gdyż jest to warunek konieczny do zgodnego z RODO przetwarzania przez nas danych szczególnych kategorii. Wyrażoną zgodę można cofnąć w każdym momencie, bez podawania przyczyny, lecz bez wpływu na zgodność z prawem jej przetwarzania przed jej cofnięciem; 4) dobrowolnie wyrażona zgoda poprzez wyraźne działanie potwierdzające – jeżeli nadawca wiadomości poprosi o udzielenie informacji dotyczących administratora, jego produktów lub usług, odpowiedź udzielona nadawcy będzie zawierać żądane przez nadawcę informacje, a wysłanie zapytania będzie oznaczało zgodę na przesłanie nadawcy przez administratora informacji handlowych na podany przez nadawcę adres e-mail w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi (art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną); wyrażoną zgodę można cofnąć w każdym momencie bez podawania przyczyny, lecz informacje handlowe wysłane po wysłaniu zapytania o nie, a przed cofnięciem zgody, będą wysłane zgodnie z prawem; cofnięcie zgody może uniemożliwić udzielenie pełnej odpowiedzi na zadane pytanie;.

3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe tj.: imiona, nazwisko, adres prowadzenia działalności gospodarczej lub inny służbowy adres korespondencyjny, obywatelstwo, adres e-mail, numer telefonu, przebieg zatrudnienia, wykształcenie, numer PESEL oraz NIP, numer dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości, numer rachunku bankowego, a w przypadku gdy wyraziliście Państwo na to uprzednio zgodę, również zdjęcia i wizerunek w celu prowadzenia korespondencji e-mail, jak również strony internetowej i fanpage Administratora na portalu Facebook. 

4. W celu osiągnięcia zamierzonych celów może zaistnieć konieczność udostępnienia Państwa danych współpracującym z nami partnerom, stronom trzecim lub działom naszego przedsiębiorstwa. Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe do następujących podmiotów, przetwarzających Państwa dane w imieniu Administratora i na podstawie zawartych z nim umów lub podmiotom, które jako administratorzy przetwarzają Państwa dane we własnym imieniu tj.:
1) firmom informatycznym obsługującym systemy informatyczne Administratora lub udostępniające mu narzędzia informatyczne;
2) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi dochodzenia należności, usługi analityczne, doradcze, prawne, podatkowe; 
3) bankom i innym instytucjom finansowym, rozliczeniowym i ubezpieczeniowym;
4) innym podmiotom współpracującym z Administratorem, o ile jest to konieczne do realizacji ciążących na nim obowiązków prawnych lub realizacji zawartych z Państwem umów;
5) partnerom biznesowym Administratora. 

5. Administrator co do zasady nie przekazuje Państwa danych osobowych poza obszar UE oraz EOG ani organizacji międzynarodowych. Przekazanie Państwa danych osobowych do państwa trzeciego może mieć miejsce wyłącznie w przypadku, gdy będzie tego wymagać należyte wykonanie umowy zawartej z Państwem umowy, wyłącznie na Państwa żądanie lub gdy obowiązek taki na Administratora nakładają przepisy prawa. W przypadku przekazania danych osobowych do państwa trzeciego, środki ochrony danych zostaną dostosowane ad hoc w zakresie odpowiednim do ryzyka jakie niesie za sobą przekazanie Państwa danych osobowych konkretnego państwa, przy szczególnym uwzględnieniu wydania przez Komisję Europejską decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych w tym państwie oraz zawarcia umowy o powierzenie przetwarzania. W przypadku braku decyzji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym oraz braku możliwości zastosowania innych zabezpieczeń, dane osobowe mogą być jednorazowo przekazane  w drodze wyjątku, o którym mowa w art. 49 ust. 1 lit. b) RODO.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane:
w związku z zawarciem umowy, w celu jej realizacji – przez okres obowiązywania umowy lub okres konieczny do wypełnienia obowiązków publicznoprawnych z tych umów wynikających lub też ustania obowiązków archiwalnych;
w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu;
w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Państwa obowiązków z nich wynikających;
w zakresie publikacji na stronie internetowej oraz fanpage na portalu Facebook Administratora - przez okres trwania publikacji na stronie internetowej lub fanpage Administratora na portalu Facebook lub przez okres, w którym mogą być w tym celu wykorzystane przez Administratora, 
w zakresie prowadzenie korespondencji e-mail przez okres współpracy i prowadzenia korespondencji oraz do czasu przedawnienia roszczeń Administratora lub przez okres, w którym mogą być w tym celu wykorzystane przez Administratora, 
przy czym dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody; dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu. 

7. Przysługuje Państwu prawo do:
1) dostępu do treści Państwa danych osobowych (art. 15 RODO);
2) sprostowania Państwa danych osobowych (art. 16 RODO);
3) usunięcia Państwa danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie (art. 17 RODO);
4) ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
5) przeniesienia Państwa danych osobowych (art. 20 RODO);
6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 21 RODO):
- Administrator będzie wtedy zobowiązany do zakończenia przetwarzania danych w tym celu, chyba że Administrator wykaże istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, bądź ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności.

8. Mają Państwo prawo do wycofania udzielonej uprzednio zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w każdym momencie, a wycofanie tej zgody w żaden sposób nie wpłynie na Państwa relację z Administratorem. Zgodę tę mogą Państwo wycofać przez złożenie Administratorowi pisemnego oświadczenia lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

9. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) – o ile uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem RODO lub innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

10. Podanie Państwa danych osobowych jest niezbędne dla zawarcia z Administratorem umowy i jej wykonania oraz wykonania przez Administratora wymogów ustawowych związanych z realizacją i rozliczeniem umowy wynikających z prawa powszechnie obowiązującego np. prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości, jest ono warunkiem koniecznym do świadczenia usług zgodnie z umową a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości świadczenia tych usług (realizacji umowy).

11. Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

12. Mogą się Państwo kontaktować z Administratorem drogą pocztową wykorzystując do tego adres: VERVO POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kazimierza Brodzińskiego 27 (01-557 Warszawa)  lub też za pomocą korespondencji e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Godziny pracy

  • Pon. 8.00 - 16.00
  • Wt. 8.00 - 16.00
  • Śr. 8.00 - 16.00
  • Czw.  8.00 - 16.00
  • Pt.  8.00 - 16.00
  • Sob. - Niedz. - -

Kontakt

  • Adres: ul. Przasnyska 4a/95, 01-756 Warszawa

  • Telefon: +48 22 668 2626

  • E-mail: info.pl@vervo.eu

Media

Śledź Vervo Polska w mediach społecznościowych i bądź na bieżąco!