Transport ADR

TRANSPORT TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH (ADR)

Czy posiadasz towary niebezpieczne, które należy dostarczyć z punktu A do punktu B? Oferujemy pełen zakres usług transportowych i logistycznych, w tym transport towarów niebezpiecznych (ADR) na całym świecie. Pomożemy przy formalnościach wymaganych w transporcie towarów niebezpiecznych, dopilnujemy posiadania wymaganych licencji, zezwoleń itp., a także przy odprawie celnej w przypadku transportu towarów do Chin, Stanów Zjednoczonych lub innego kraju spoza Unii Europejskiej.
Jeśli potrzebujesz opłacalnego i szybkiego transportu towarów niebezpiecznych ADR, skontaktuj się z naszym specjalistą, aby omówić możliwe rozwiązania dla Twojego lokalnego lub międzynarodowego transportu towarów niebezpiecznych.

Czym jest transport towarów niebezpiecznych ADR?

Transport towarów niebezpiecznych ADR obejmuje przedmioty lub substancje, stanowiące ryzyko dla zdrowia ludzi oraz bezpieczeństwa przewożonych towarów, czyli takie, które mogą spowodować wybuch, pożar, śmierć osób lub zwierząt, chorobę, zatrucie lub oparzenia, uszkodzenie mienia lub inne szkody w środowisku. W celu przeprowadzenia bezpiecznego przewozu towarów niebezpiecznych konieczne jest spełnienie wszystkich określonych wymagań, takich jak uzyskanie wymaganego zezwolenia i licencji oraz transport specjalistyczny, zgodnie z klasą zagrożenia towaru. Towary niebezpieczne są podzielone na 9 klas, a kilka z nich posiada również podklasy. Skontaktuj się ze specjalistą Vervo Polska, aby dowiedzieć się, jakiej klasie zagrożenia odpowiada Twój ładunek.

Transport towarów niebezpiecznych z Vervo Polska

Interesuje Cię, jakie są koszty transportu towarów niebezpiecznych? Skontaktuj się z nami i dowiedz się już teraz!

Doświadczenie
Przez lata zdobywaliśmy wiedzę i doświadczenie, aby móc zaoferować naszym klientom najlepsze rozwiązania i najbezpieczniejsze oferty w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych. Kontaktując się z nami, otrzymasz bezpłatną konsultację dotyczącą możliwości współpracy.
Szybkość
Nasze indywidualne podejście oraz szeroka gama partnerów, z którymi współpracujemy, pozwalają nam szybko zorganizować transport towarów niebezpiecznych do i z dowolnego kraju na świecie. Zapewniamy odpowiedni pojazd z niezbędnymi zezwoleniami, dzięki któremu towary niebezpieczne zostaną przewiezione w bezpieczny sposób.
Elastyczność
Vervo Polska oferuje pełen zakres usług spedycyjnych, logistycznych i transportowych, dzięki czemu możesz skupić się na rozwoju swojego biznesu. Pomagamy nie tylko z planowaniem i transportem, ale także ze znalezieniem powierzchni magazynowych oraz odprawą celną, jeśli jest taka potrzeba.

TRANSPORT TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH ADR

Vervo Polska korzysta z różnych środków transportu do przewozu towarów niebezpiecznych, biorąc pod uwagę życzenia i potrzeby klienta.
Transport drogowy towarów niebezpiecznych

Transport drogowy towarów niebezpiecznych

Przewóz towarów niebezpiecznych ADR transportem drogowym wymaga specjalnego zezwolenia. Vervo Polska zapewnia transport drogowy, spełniający wszystkie wymagane warunki, w tym specjalne oznakowanie dla towarów niebezpiecznych. 
Transport morski towarów niebezpiecznych

Transport morski towarów niebezpiecznych

Transport towarów niebezpiecznych drogą morską jest możliwy dopiero po uzyskaniu niezbędnego zezwolenia. We współpracy z Vervo Polska, otrzymasz w pełni zaplanowaną trasę przewozu towarów niebezpiecznych, z portu do portu lub od drzwi do drzwi.
Transport lotniczy towarów niebezpiecznych

Transport lotniczy towarów niebezpiecznych

Towary niebezpieczne można transportować również samolotem. Jest to najszybszy sposób dostarczenia towarów niebezpiecznych. Transport lotniczy jest najdroższą opcją wśród wszystkich środków transportu, jednak zapewnia najbezpieczniejsze dostawy do i z ponad 70 krajów na całym świecie.
Transport kolejowy towarów niebezpiecznych

Transport kolejowy towarów niebezpiecznych

Towary niebezpieczne można przewozić koleją w pociągach kontenerowych, krytych wagonach oraz na platformach lub naczepach. Nasi specjaliści pomogą Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie, dostosowane do klasy zagrożenia materiałów niebezpiecznych i wielkości ładunku.
Jeśli potrzebujesz opłacalnego i szybkiego transportu towarów niebezpiecznych ADR, skontaktuj się z naszym specjalistą, aby omówić możliwe rozwiązania dla Twojego lokalnego lub międzynarodowego transportu towarów niebezpiecznych.

W jaki sposób klasyfikowane są towary niebezpieczne?

Transport towarów niebezpiecznych ADR to sposób na bezpieczny przewóz materiałów, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, a także bezpieczeństwa przewożonych ładunków poprzez wybuchy, pożary, choroby, zatrucia, promieniowanie, lub oparzenia, szkody materialne lub szkody środowiskowe. Ładunki klasyfikowane są na podstawie 9 klas towarów niebezpiecznych w transporcie.

KLASY ADR

Klasa 1 ADR

Klasa 1 ADR

Materiały wybuchowe, które mogą spowodować pożar lub wybuch. Najczęściej jest to pirotechnika lub artykuły przeznaczone do prac detonacyjnych. W określonych temperaturach lub ciśnieniach mogą wywołać reakcję chemiczną i wybuchnąć. Dla pierwszej klasy ADR istnieje 6 podklas:
Podklasa 1.1 - Materiały i przedmioty, które stwarzają zagrożenie wybuchem masowym. (wybuch masowy – jest to taki wybuch, który obejmuje natychmiast praktycznie cały ładunek).

Podklasa 1.2 - Materiały i przedmioty, które stwarzają zagrożenie rozrzutem, ale nie wybuchem masowym.

Podklasa 1.3 - Materiały i przedmioty stwarzające zagrożenie pożarem, ale które nie stwarzają zagrożenia wybuchem masowym;

Podklasa 1.4 - substancje i produkty o niewielkim ryzyku wybuchu, w przypadku zapłonu lub inicjacji podczas transportu nie powodują uszkodzenia sprzętu, lub opakowania;

Podklasa 1.5 -1 substancje o bardzo małej wrażliwości, które charakteryzują się niebezpieczeństwem wybuchu masowego, ale które są tak niewrażliwe, że ich inicjacja lub przejście od spalania do detonacji w normalnych warunkach transportu jest mało prawdopodobne;

Podklasa 1.6 - produkty szczególnie niewrażliwe na detonację, na substancje o niskim prawdopodobieństwie przypadkowej inicjacji lub propagacji wybuchu.
Klasa 2 ADR

Klasa 2 ADR

Gazy czyste, mieszaniny gazów, mieszaniny co najmniej jednego gazu z co najmniej jedną inną substancją i wyrobem. Druga klasa ADR obejmuje również gaz sprężony, gaz skroplony, gaz rozpuszczony, a także butle gazowe i aerozole. Gazy są klasyfikowane według ich niebezpiecznych właściwości: duszące, utleniające, palne, toksyczne i żrące. 2. Klasa ADR obejmuje 6 podklas:
Podklasa 2.1 - gazy niepalne;

Podklasa 2.2 - niepalne i trujące gazy;

Podklasa 2.3 - gazy łatwopalne;

Podklasa 2.4 - łatwopalne trujące gazy;

Podklasa 2.5 - gazy niestabilne chemicznie;

Podklasa 2.6 - chemicznie niestabilne gazy toksyczne.
Klasa 3 ADR

Klasa 3 ADR

Ciecze wysoce łatwopalne, mieszaniny cieczy i cieczy zawierające ciała stałe w roztworze lub zawiesiny, które wydzielają palne opary. Mogą to być również stopione ciała stałe lub substancje rozpuszczone w wodzie. 3. Klasa ADR podzielona jest na 3 podklasy:
Podklasa 3.1 - ciecze łatwopalne o niskiej temperaturze zapłonu – ciecze o temperaturze zapłonu w zamkniętym tyglu poniżej minus 18 stopni Celsjusza lub o temperaturze zapłonu wraz z innymi niebezpiecznymi właściwościami;

Podklasa 3.2 - ciecze palne o średniej temperaturze zapłonu – ciecze o temperaturze zapłonu w zamkniętym tyglu od minus 18 do plus 23 stopni Celsjusza.

Podklasa 3.3 - Wysoce łatwopalne ciecze o wysokiej temperaturze zapłonu – ciecze o temperaturze zapłonu w zamkniętym tyglu od plus 23 do plus 61 stopni Celsjusza włącznie.
Klasa 4 ADR

Klasa 4 ADR

Substancje stałe łatwopalne, miejsca samoreaktywne i materiały wybuchowe stałe odczulone. Mogą to być również materiały, które są zagrożone łatwym zapłonem z powodu tarcia, absorpcji wilgoci lub ogrzewania. Klasa 4 ADR dzieli się na 3 podklasy:
Podklasa 4.1 - wysoce łatwopalne substancje stałe, które mogą ulec zapaleniu przez zewnętrzne źródła zapłonu (iskry, płomienie lub tarcie) i aktywnie się palą;

Podklasa 4.2 - substancje samozapalne, które w normalnych warunkach przewozu mogą się dowolnie rozgrzać i zapalić;

Podklasa 4.3 - substancje, które w kontakcie z wodą wydzielają gazy palne.
Klasa 5 ADR

Klasa 5 ADR

Nadtlenki organiczne i substancje utleniające, które poprzez wydzielanie tlenu są w stanie podtrzymać lub wywołać pożar, lub wybuch po zmieszaniu z innymi substancjami. 5. Klasa ADR dzieli się na dwie podklasy:
Podklasa 5.1 - substancje utleniające, które same w sobie nie są łatwopalne, ale ułatwiają zapłon innych substancji i uwalniają tlen podczas spalania, zwiększając w ten sposób intensywność pożaru;

Podklasa 5.2 - nadtlenki organiczne, które w wielu przypadkach są łatwopalne, mogą działać jako utleniacze i są niebezpieczne w kontakcie z innymi substancjami. Wiele z nich łatwo się zapala i jest wrażliwych na wstrząsy i tarcie.
Klasa 6 ADR

Klasa 6 ADR

Wiadomo, że substancje zakaźne i trujące zawierają patogeny lub można się ich spodziewać. Substancje te mogą spowodować śmierć, zatrucie lub chorobę. 6. Klasa ADR dzieli się na dwie podklasy:
Podklasa 6.1 - substancje trujące (toksyczne), które mogą spowodować śmierć przez wdychanie oparów, pyłów, wchłanianie przez skórę lub połknięcie;

Podklasa 6.2 - substancje i materiały zawierające organizmy chorobotwórcze, które są niebezpieczne dla ludzi i zwierząt.
Klasa 7 ADR

Klasa 7 ADR

Substancje radioaktywne (również te, które w kontakcie z żywymi komórkami, w tym komórkami ludzkimi, mogą powodować zmiany biologiczne w zależności od rodzaju dotkniętej tkanki, charakteru promieniowania i innych czynników).
Klasa 8 ADR

Klasa 8 ADR

Substancje żrące i żrące, które mogą powodować uszkodzenia dróg oddechowych, błon śluzowych i skóry, a także korozję metali, uszkadzając pojazd. Substancje te mogą również wywołać pożar w kontakcie z materiałami organicznymi lub różnymi chemikaliami. 8. Klasa ADR podzielona jest na 3 podklasy:
Podklasa 8.1 - kwasy;

Podklasa 8.2 - zasady;

Podklasa 8.3 - różne substancje żrące i żrące.
Klasa 9 ADR

Klasa 9 ADR

Inne towary niebezpieczne o stosunkowo niskim zagrożeniu podczas transportu, które nie należą do żadnej z powyższych klas, ale do przewozu wymagają określonych przepisów dotyczących transportu i przechowywania. 9. Klasa ADR dzieli się na dwie podgrupy:
Podklasa 9.1 - paliwa płynne i stałe oraz materiały nieujęte w klasach 3 i 4, ale w niektórych przypadkach mogą być niebezpieczne (ciecze łatwopalne o temperaturze zapłonu od + 61°C do + 100°C w zamkniętym tyglu, włókna i inne podobne materiały);

Podklasa 9.2 - substancje, które w pewnych warunkach stają się żrące i korodujące.

Bezpieczny transport towarów niebezpiecznych

Współpracujemy jedynie z profesjonalnymi, certyfikowanymi kierowcami z wieloletnim doświadczeniem w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, którzy stale aktualizują i odświeżają swoją wiedzę, gwarantując tym samym bezpieczny i wysokiej jakości przewóz towarów niebezpiecznych. Oferujemy transport towarów niebezpiecznych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, niezależnie od stopnia skomplikowania, ponieważ z Vervo Polska każdy etap transportu to:

Pewność
Mamy wiedzę na temat wszelkich niezbędnych certyfikatów i zezwoleń na bezpieczny transport towarów niebezpiecznych z każdej klasy zagrożenia. Realizujemy szybki i korzystny transport ładunków w dowolne miejsce na świecie – zarówno na terenie Europy, jak i USA, Chin, bądź krajów WNP.
Bezpieczeństwo
Transport towarów niebezpiecznych ADR wymaga szczególnej uwagi oraz wiedzy, począwszy od prawidłowego przygotowania dokumentów, skończywszy na właściwej realizacji transportu. Pojazdy, które oferujemy spełniają wszelkie normy bezpieczeństwa określone przez Konwencję ADR.
Profesjonalizm
Udzielamy profesjonalnej, bezpłatnej konsultacji, podczas której odpowiadamy na wszystkie pytania dotyczące transportu towarów niebezpiecznych. Poinformujemy Cię również o wymaganych licencjach, zezwoleniach i formalnościach, które są niezbędne, aby przewóz Twojego ładunku był bezpieczny, szybki i korzystny!
Jeśli potrzebujesz opłacalnego i szybkiego transportu towarów niebezpiecznych ADR, skontaktuj się z naszym specjalistą, aby omówić możliwe rozwiązania dla Twojego lokalnego lub międzynarodowego transportu towarów niebezpiecznych.

Współpraca z Vervo Polska to miłe doświadczenie!

Skontaktuj się z naszym specjalistą, który z chęcią odpowie na wszystkie Twoje pytania! Z Vervo Polska transport towarów niebezpiecznych jest szczególnie bezpieczny, wygodny i korzystny!

Godziny pracy

  • Pon. 8.00 - 16.00
  • Wt. 8.00 - 16.00
  • Śr. 8.00 - 16.00
  • Czw.  8.00 - 16.00
  • Pt.  8.00 - 16.00
  • Sob. - Niedz. - -

Kontakt

  • Adres: ul. Przasnyska 4a/95, 01-756 Warszawa

  • Telefon: +48 22 668 2626

  • E-mail: info.pl@vervo.eu

Media

Śledź Vervo Polska w mediach społecznościowych i bądź na bieżąco!