Incoterms

Rahvusvahelised kaubandustingimused (Incoterms) 2020

Mida tähendab mõiste Incoterms?

Incoterms on rahvusvahelised kaubandustingimused, mis 1936. aastast määravad kindlaks, kes vastutab (ostja või müüja) erinevates rahvusvahelistes tehingutes. Kokku on 11 reeglit, mis on tähistatud teatud tähtede või terminite kombinatsioonidena. Need eeskirjad vähendavad arusaamatusi, mis võivad tekkida siseriikliku õiguse, kaubandustavade ja tingimuste erinevast mõistmisest.

Mida peaksid teadma?

Rahvusvaheline kaubavedu ei ole võimalik ilma Incotermsi tundmiseta, sest seda teatakse ja kasutatakse kõikjal maailmas USA-st Hiinani. Rahvusvahelised kaubandustingimused määratlevad selgelt kõik kaubaveo ülesanded, riskid ja kulud müüja ja ostja vahel.

Mis on Incoterms 2020?

1. jaanuaril 2020 jõustusid uued täiendatud reeglid, mida kasutatakse laialdaselt rahvusvahelises kaubanduses. Rahvusvaheline tarneleping, mis sisaldab Incoterms 2020 nimetust, kõrvaldab erinevused riiklike seaduste, kaubandustavade ja tingimuste mõistmise vahel. Need määravad kindlaks ostja ja müüja vahelise vastutuse täpse jaotuse seoses kauba kohaletoimetamisega.

Incoterms 2020 tingimused ja nende selgitus

Image

Rahvusvaheliste kaubandustingimuste selgitus

1. EXW (Ex Works) - tarne otse tehasest

• Müüja ainuülesanne on tagada ostjale juurdepääs tootele ligipääsetavas kohas (tehas, tootmiskoht, ladu jne).
• Ostja vastutab kõigi kulude ja riskide eest – ta peab ise korraldama veose laadimise ja läbima tollivormistuse.
• EXW reeglid näevad ette müüja vähima vastutuse.

Millal kandub risk üle müüjalt ostjale?
Müüja tehases, laos või mujal, kus ostjale võimaldatakse juurdepääs kaubale.

2. FCA (Free Carrier) - vabastatud vedaja

• Müüja ülesanne on korraldada tollivormistus ja kauba toimetamine eelnevalt kokkulepitud kohta.
• Kui veos on kahjustatud või kaotsi läinud enne kauba kohaletoimetamist, vastutab selle eest müüja.
• Kui ostja soovib esitada kauba saatelehe dokumente, peab müüja need esitama.

Millal kandub risk üle müüjalt ostjale?
Ajal, mil kaup antakse üle vedajale või muule vastutavale isikule.

3. CPT (Carriage Paid To) - Transpordi eest tasutakse...

• Müüja ülesanne on kauba vormistamine ja kohaletoimetamine eelnevalt kokkulepitud kohta, kattes kohaletoimetamise kulud.
• Kui veos on kahjustatud või kui on tehtud lisakulutusi enne veose üleandmist, vastutab selle eest müüja, peale kauba kättesaamist - ostja.
• JKui ostja soovib esitada kauba saatelehe dokumente, peab müüja need esitama.

Millal kandub risk üle müüjalt ostjale?
Ajal, mil kaup antakse üle vedajale või muule vastutavale isikule.

4. CIA (Carriage and Insurance Paid To) - Transport ja kindustus makstakse...

• Müüja ülesanne on kauba vormistamine ja eelnevalt kokkulepitud kohta toimetamine, kattes nii tarnekulud kui ka täiendavad kindlustuskulud.
• Müüja on kohustatud soetama vähemalt minimaalset kindlustust, seega soovitame täiendava kindlustunde huvides ostjal oma veos meie juures kindlustada.
• Kui veos on kahjustatud või kui on tehtud lisakulutusi enne veose üleandmist, vastutab selle eest müüja, peale kauba kättesaamist - ostja.
• Kui ostja soovib esitada kauba saatelehe dokumente, peab müüja need esitama.

Millal kantakse risk üle müüjalt ostjale?
Ajal, mil kaup antakse üle vedajale või muule vastutavale isikule.

5. DAP (Delivered at Place) - Toimetatud kohale sihtkohta

• Müüja ülesanne on toimetada kaup eelnevalt kokkulepitud asukohta, võttes endale vastutus ja kattes kõik transpordikulud.
• Ostja vastutab impordi tolliprotseduuride ja muude kulude eest alates hetkest, kui kaup on toimetatud määratud kohta ja valmis mahalaadimiseks.
• Mahalaadimise eest vastutab ostja.

Millal kandub risk üle müüjalt ostjale?
Kui kaup on toodud määratud kohta ja valmis mahalaadimiseks.

6. DDP (Delivered Duty Paid) – Kohale toimetatud tasutud tollimaksuga

• Müüja ülesanne on toimetada kaup ostjaga eelnevalt valitud ja kokkulepitud kohta.
• Müüja tasub nii transpordikulud kui ka tollimaksud ja lisakulud.
• See reegel näeb ette, et müüja võtab endale vastutuse kogu saadetise jooksul, sh veose laadimisvalmiduse, veose kahjustumise ja formaalsuste eest.

Millal kandub risk üle müüjalt ostjale?
Kui kaup on toodud määratud kohta ja valmis mahalaadimiseks.

7. FAS (Free Alongside Ship) – Franco kaubalaevas

• Müüja ülesanne on toimetada kaup laeva kai äärde, laeva pardale.
• Müüja võtab endale vastutuse ja tasub kõik kulud kuni kauba laevale toimetamiseni.
• Ekspordi ja impordi tolliprotseduuride eest vastutab ostja.

Millal kandub risk üle müüjalt ostjale?
Ajal, mil kaup laevale kohale toimetatakse ja maha laaditakse.

8. FOB (Free On Board) – Franco laeva pardal

• Müüja ülesanne on toimetada kaubad laeva pardal selleks määratud sadamasse.
• Müüja vastutab riski ja transpordikulude eest, sh ekspordi tolliprotseduurid.
• Kui kaup on pardale pandud, lähevad vastutus ja hilisemad kulud üle ostjale.

Millal kandub risk üle müüjalt ostjale?
Ajal, mil kaup laevale kohale toimetatakse ja maha laaditakse.

9. CFR (Cost and Freight) – kulu ja transport

• Müüja ülesanne on toimetada kaup saaja sadamasse, kattes transpordikulud.
• Ekspordi tolliprotseduuride eest vastutab müüja ja kindlustuse eest ostja.
• Kuni kaup on pardal, vastutab kauba kahjustuste eest ostja.

Millal kandub risk üle müüjalt ostjale?
Ajal, mil kaup laevale kohale toimetatakse ja maha laaditakse.

10. CIF (Cost, Insurance and Freight) - Hind, kindlustus ja kaubavedu

• Müüja ülesanne on toimetada kaup saaja sadamasse, tasudes transpordi ja veo eest.
• Müüja teostab ka ekspordi tolliprotseduure ja tasub veosekindlustuse eest.
• Kui on vaja veose lisakindlustust, vastutab selle eest ostja.


Millal kandub risk üle müüjalt ostjale?
Ajal, mil kaup laevale kohale toimetatakse ja maha laaditakse.

11. DPU (Delivered at Place Unloaded) - Kohaletoimetamine ilma mahalaadimiseta

• Müüja ülesanne on toimetada kaup eelnevalt kokkulepitud sihtkohta.
• Müüja võtab endale vastutuse ja katab transpordiga, tolliprotseduuridega jms seotud kulud.
• See on ainus reegel, mis nõuab müüjalt kauba mahalaadimist ka sihtkoha aadressil.

Millal kandub risk üle müüjalt ostjale?
Kauba kohaletoimetamise ja sihtkohas mahalaadimise ajal.

Mõistete rühma selgitus:

C

Tingimused kohustavad müüjat sõlmima veolepingut tavatingimustel ja selle eest tasuma. Seetõttu tuleks vastava tähtaja C järele märkida mis hetkeks tuleb transporditasu tasuda. CIF- ja CIP-tingimuste kohaselt peab müüja kauba kindlustama ja kindlustuse eest tasuma.

Sellele rühmale vastavad terminid: CFR, CIF, CPT, CIP.

D

D-tingimuste kohaselt vastutab müüja kauba tarnimise eest kokkulepitud kohta või punkti importivas riigis. Müüja peab kauba sellesse kohta toimetades kandma kõik riskid ja kulud.

Sellele rühmale vastavad terminid: DAP, DPU, DDP.

E

Termin eeldab müüjapoolset miinimumkohustust: müüja peab andma kauba ostjale kättesaadavaks eelnevalt kokkulepitud kohas, tavaliselt müüja juures. Praktikas aitab müüja sageli kauba ostja sõidukisse laadida. Kui ostja soovib, et müüja astuks edasisi samme, tuleb see punkt kauba müügilepingus ette näidata.

Sellele rühmale kehtivad tingimused: EXW

F

Termind nõuavad, et müüja tarnib kauba transportimiseks vastavalt ostja juhistele. Juhul, kui üleandmise kohaks on müüja eluruum, loetakse üleandmine lõppenuks kauba laadimisel ostja transpordivahendile; muudel juhtudel on tarne lõpetatud, kui kaup on ostja käsutuses ilma müüja sõidukist mahalaadimiseta.

Sellele rühmale vastavad terminid: FCA, FAS, FOB

Incoterms 2020 muudatused võrreldes Incoterms 2010-ga

Uued Incoterms 2020 reeglid jõustusid 1. jaanuaril 2020 ja need töötas välja Rahvusvaheline Kaubanduskoda. Muudatuste vajadus tulenes suuresti USA rahvusvahelise kaubanduse tavadest, aga ka sellest, et piiride tähtsus rahvusvahelises kaubanduses, näiteks EL-i-siseses kaubanduses, on vähenenud.

Termide uus versioon koosneb 11 tingimusest, millest 7 kehtivad kõikidele transpordiliikidele ja 4 ainult meretranspordile. Võrreldes 2010. aasta versiooniga on Incoterms 2020 reeglites kaks peamist muudatust:

  • DAT (Tarnitakse terminalis) niimetati ümber DPU-ks (Mahalaadimise kohas kohaletoimetamine) või "Kohaletoimetamine ilma mahalaadimiseta".
  • FCA (Free Carrier) alusel on nüüd Bills of Lading lubatud pärast laadimist välja anda

Lisaks neile on veel mõned muudatused:

CIF (kulu, kindlustus ja veokulud) ja CIP (vedu ja kindlustus makstud)

Need tingimused seavad kindlustusele uued standardid, kuid kindlustuse tase jääb siiski samaks, sõltuma müüja ja ostja vahelisest kokkuleppest. Reeglites, kus on mainitud ka kulusid, on täpsemalt määratletud kulude jaotus ostja ja müüja vahel.

FCA (Free Carrier), DAP (Delivered at Place), DPU (Delivered at Placeed Unloaded) ja DDP (Delivered Duty Paid) reeglid võtavad nüüd arvesse ka juhtumeid, kus ostja ja müüja korraldavad ise transpordi, mitte ei kasuta kolmanda osapoole teenuseid. Turvakohustused on nüüd selgemalt sätestatud.

Traditsiooniliselt on ainus kehtiv dokument, mille müüja saab CFR-i ja CIF-i tingimustel esitada, Bill of Lading. Sellel dokumendil on kolm olulist funktsiooni:

Tõend kauba kohaletoimetamise kohta pardal

Tõend kauba kohaletoimetamise kohta pardal

Veolepingu kinnitus

Veolepingu kinnitus

Olemas on kaubakorraldusdokument

Olemas on kaubakorraldusdokument

Võtke meiega ühendust – pakume just Teie olukorrale vastavat konkurentsivõimelist hinda!

tavaliselt väljastatakse mitu Bill of Lading originaali ning on oluline, et ostja või pank toimiks müüjale makse sooritades vastavalt tema juhistele, et kõik originaalid saaksid ostjale üle antud (nii- nimetatud "täielik komplekt"). See on ka Rahvusvahelise Kaubanduskoja ICC akreditiivireeglite, ICC ühtse tolli ja tava (UCP) nõue. Iga kanne veodokumenti, mis näitab, et kaup on vastu võetud sobimatus seisukorras, muudab dokumendi "määrdunuks" ja UCP alusel vastuvõetamatuks.

Allikas: https://www.vid.gov.lv/

Veebilehe autorid ei võta endale mingit juriidilist vastutust kohustuste eest, mis võivad tuleneda selle dokumendi sätete tõlgendamisest või kohandamisest.

Kontaktid

Liitu

Jälgi Vervo Eesti OU suhtlusvõrgustikes, hoia end kursis uuemate uudistega ja võida auhindu.