Vervo uudised

8 punkti, millega tuleks arvestada rahvusvahelise kaubaveo puhul väljaspool Euroopa Liitu

8 punkti, millega tuleks arvestada rahvusvahelise kaubaveo puhul väljaspool Euroopa Liitu

1. Orienteerumine konkreetse riigi ekspordi/impordi poliitikas või vähesed teadmised sealsetest regulatsioonidest.

Rahvusvahelises kaubanduses väljaspool Euroopa Liitu on ülioluline tunda riigi seadusi ja ka rahvusvahelisi kaubaveoregulatsioone, mis määravad saadetiste ja konkreetse veo puhul kindlaks ostja ja müüja kohustused ja vastutuse. Ilma selliste teadmisteta võivad veokulud suureneda ja muuta kõnealuse kaubaveo kahjumlikuks.

Teiseks murepunktiks on tolliprotseduuride mittetundmine, mis võib halvimal juhul viia veose õigeaegse peale- ja mahalaadimise ebaõnnestumiseni. Lisaks võib see olla ajakulukas ja kaasa tuua erinevaid lisakulusid nii ladustamise kui ka trahvi näol.

2. Usaldage kontrollitud ekspedeerijaid.

Rahvusvaheline kaubandus ei oleks võimalik ilma kompetentsete ja asjatundlike ekspediitoriteta, sest just nemad loovad suhted kõigiga, kes kaubaveoahelas osalevad (nagu näiteks laevaliinid, tollimaaklerid, lastimise ja lossimisega seotud terminalid, laod jne) ning võtavad vastutuse lasti kohaletoimetamise eest. Sageli on ka rahvusvahelise kaubandusega alustades oht sattuda lõksu või petturi ohvriks, millest hiljem raske välja pääseda. On levinud mõned viisid, kus esialgu näiliselt odav pakkumine ei kata kõiki kulusid ja peagi hakkate saama arveid konteineri rentimise, laadimise/mahalaadimise või isegi BL (Bill of Lading) väljapressimise eest, ilma milleta ei ole võimalik sooritada kõiki protseduure enne oma kauba kättesaamist või ostjale üleandmist.

Usaldades võrdeliselt madalat kaubaveo pakkumist väidetavalt usaldusväärselt ettevõttelt, veenduge, et nende veebisaidi aadressi tõesuses- sarnane kujundus otsitava teenusepakkujaga ja www-aadress, milles võib ka ühe tähe muutus viia veose varguse või selleni, et veos peetakse kinni ja väljastatakse alles pärast lisamaksete tegemist.

3. Deklaratsiooni korrektne täitmine, märkides kauba õige väärtuse.

Import- ja eksportveo puhul on üheks olulisemaks punktiks deklaratsiooni täpne täitmine, hoides kokku oma aega ja vältides lahkarvamusi ametiasutustega, kes võivad nõuda lisakulutusi. Tollimaksude kokkuhoiu katsed võivad viia veose auditeerimiseni ning arvestades, et see kõik võib juhtuda sinust 5000 km kaugusel asuvas riigis, tekitab see kindlasti probleeme nii suhtlemisel kui ka võimaliku planeerimata reisikulude kasvuga.

4. Tarneklauslite (incoterms) tundmine.

Reeglite mittetundmine ei vabasta vastutusest. Tarneklauslid on globaalset kaubandust ja kaupade liikumist reguleerivad seadused, mis määratlevad selgelt ostja ja müüja vahelised kohustused transpordi kõikidel etappidel. Nende reeglite mittetundmine võib kaasa tuua eksporditava kauba hinna languse või selle, et imporditud kaup läheb plaanitust kallimaks. Vastutuse ja tolliprotseduuride ebatäpne piiritlemine teise poolega võib kaasa tuua kauba peale-/mahalaadimise kulud või tollivormistuskulud.

5. Korrektselt sõlmitud kindlustuslepingud.

Nii ekspedeerijad kui ka kauba vedajad peavad olema kindlustatud ning seda tuleks enne saadetise vormistamist kontrollida. Veosekindlustus tuleks kindlasti sõlmida nii kauba liigi kui ka selle väärtuse järgi, kuna ekspedeerijate ja kauba vedajate vastutus on piiratud ning võib teile kalliks maksma minna. Seda tuleks teha rahvusvahelise kindlustusseltsiga, kes suudab vajadusel operatiivselt korraldada dokumentide täpse vormistuse vastava riigi seadustele.

6. Kontrollige, ega kliendil/tarnijal ei ole ühtegi kehtivat õigusrikkumist ja kas tal on deklareeritule vastav seaduslik äri.

Üheks tehingu lahutamatuks osaks on klientide/tarnijate taustakontroll enne mistahes lepingu sõlmimist, vältimaks ebakõlasid ja arusaamatusi tulevikus. Üheks kohustuseks on nn. sanktsioonide nimekirja kontrollimine, kus tuleb üle vaadata kõik ametnikud ja tegelikud tulusaajaid, tagades tehingu toimumise vastavalt lepingutingimustele.

Teiseks on oluline saada teavet äripartneri tasutud maksude ning juriidilise ja ärilise tausta kohta, sest asjaolu, et konkreetne tarnija leiti veebiplatvormilt, ei tähenda alati, et lepingu tingimused on täidetud.

7. Täpne kaal ja mõõdud.

Veose transportimisel, olenemata transpordiliigist, jälgi, et Sul oleksid täpsed veose mõõtmed koos transpordipakendiga. Vastasel juhul võid kauba laadimisel sattuda olukorda, kus veost ei laadita, kuna mõõdud ei ühti- pole näiteks ruumi veoautos vms. Vedajad proovivad transportides vältida tühja ruumi, mistõttu planeeritakse vedusid vastavalt kaupade mõõtudele ja kaaludele.

8. Pakendamine.

Kauba õige pakendamine on väga oluline, sest valesti pakendamine on üks peamisi põhjusi, miks kaup transpordi käigus kahjustub. Oluline on teada, mida tarnija teie kauba pakkimiseks kasutab, sest näiteks kergesti purunevate esemete pakkimine erineb oluliselt teiste esemete pakkimisest. Kinnitage saadetis alusele või kasti täiendavate puitliistudega ning veenduge, et transpordi ajal, kui veos on loksumise või isegi põrutuste all, ei libiseks teie toode aluselt maha ja oleks kindlalt kinnitatud, et vältida purunemist.

 

Related Articles

Kontaktid

Liitu

Jälgi Vervo Eesti OU suhtlusvõrgustikes, hoia end kursis uuemate uudistega ja võida auhindu.